Enzymer inte bara för matsmältning

Enzymer – inte bara för matsmältning

Enzymer kan dämpa inflammation, korta ned tiden för återhämtning efter träning eller vara en del av ett funktionsmedicinskt protokoll.

Hur balanserar vi nervsystemet för optimal matsmältning?

En förutsättning för att kunna smälta maten är att den parasympatiska delen av nervsystemet är aktiverat.  Om vi är i stress – eller inte hunnit varva ned efter en stresstopp – är det sympatiska nervsystemet fortfarande aktiverat. Det är viktigt att vi kan ställa om till lugn & ro inombords, annars utsöndras inte matsmältningsvätskorna som de ska.

Läs mer »