MINERALER OCH ENZYMER

Att mäta förhållandet mellan mineraler och spårämnen via en hårmineralanalys är en bra start och något de flesta kan dra fördel av att göra. En inbördes obalans mineralerna emellan kan ofta ses innan en åkomma visar sig. Mineraler verkar tillsammans och påverkar varandra i sina uppdrag i kroppen.

Enzymer är grunden till liv

Morley Robbins, grundaren till The Root Cause Protocol brukar säga så här: 

”I enzymer förenas mineraler med ämnesomsättningen.”
Morley Robbins.


Med det vill han visa hur grundläggande mineraler är för livet på jorden. Enzymer är grunden till allt liv, sedan långt innan människan blev till. Vi har införlivat enzymer från en slags för-bakterier som vi ännu använder för att skapa den energi vår kropp behöver. Det berättar jag mer om i en föreläsning om naturligt ljus och våra ljusdrivna enzymer här

För processerna i kroppen och för alla gener som ska komma till uttryck är enzymerna grunden. Enzymer är proteiner som driver reaktioner som måste ske inom oss: matsmältning, näringsomsättning, läkning, blodsockerreglering, blodtryck, cellförnyelse.
 
Bildning av hormoner och signalsubstanser, energiproduktion, reproduktion, nedbrytning av avfallsprodukter i cellen kräver också enzymer.
 
Mineraler laddar enzymer
 
I proteinerna som våra gener kodar för ska även mineraler byggas in. Det kan vara olika mineraler beroende på enzym. Det kan vara järn, zink, koppar, mangan med flera. Om inte mineralet är tillgängligt och i rätt form för att byggas in i enzymet, tappar det sin funktion.
 
Toxiska metaller stör ut näringsmineraler
 
Med det sagt kan gränserna mellan toxisk verkan och näring vara flytande. Det handlar ofta om rätt förhållande mineralerna emellan, snarare än faktiska mängder, som jag har nämnt så många gånger tidigare.
 
Ett spårämne som är avgörande för vårt välmående kan bli hämmande för vissa processer i kroppen om nivåerna ligger för högt utan att de andra mineraler den samverkar med finns i rätt mängd. Samma sak gäller för många vitaminer. (A- och D-vitamin jobbar ihop)
 
Kemi, biokemi och elektroniska laddningar är grunden till hur mineralerna kan påverka varandra. Överskott på eller kroppens oförmåga att rensa ut en toxisk metall gör att den kan blockera en näringsminerals plats i enzymer.
 
När mineralerna finns förpackade i rätt former och i rätt inbördes mängder i förhållande till varandra kan de enzymdrivna reaktionerna ske optimalt.
 
Major eller fotsoldat?
 
Ännu en metafor från Morley Robbins som åskådliggör koppars roll i förhållande till järn. Kroppen innehåller långt mindre koppar än järn.

Ändå styr koppar hur järnet används i cellerna:

  • Koppar ser till att järnet kan ha kvar sin roll som syrebärare
  • Skyddar järn från att vara oxiderat och bli obrukbart
  • Ser till att järn kan återanvändas i blodet och inte lagras in och stör energiproduktion.

På så sätt är koppar majoren och järn fotsoldaten.
 
Obrukbart, ”rostat” blir järnet när inte koppar i sina rätta former kan bindas in i de viktiga antioxidanta systemen.
 
Oxiderat järn kan ansamlas i mitokondrier som långsamt tappar sin funktion: att bilda energi. Vi kan märka det på att vi får sämre energi i takt med att dessa energifabriker omvandlas till skuggor, s.k. senescenta organeller. De stannar av i sitt arbete men dör inte heller. Lite som zombier…
 
Hur vet jag att jag har rätt nivåer mellan mina mineraler? I bloggen här beskrivs vad olika prover kan spegla när det gäller mineraler i kroppen.
 
För att få en helt rättvisande bild räcker det alltså inte med till exempel ett blodprov. En hårmineralanalys kombinerat med flera utvalda blodprover kan ge en bild att utgå ifrån, tillsammans med en utvärdering av symtom och energinivå. Med en utvärdering + en hårmineralanalys kommer man en bit på vägen.
 
Root Cause Protocol har utmärkt vidare information om detta.