Näring för membranen – cellens portvakter

 Våra celler upprätthåller bokstavligen livet i våra liv. Alla våra organ och vävnader är uppbyggda av celler. Cellerna omges av membran som avgränsar dem från de extracellulära vätskorna. I membranen sitter enzymer och jonpumpar som forslar näring in och ut ur cellen. I cellens inre, cytosolen, finns organeller som har specificerade uppgifter.

Mitokondrier är organeller som är ansvariga för att omsätta det vi äter och ljuset vi lever under till energi. Mitokondrier finns i nästan alla kroppens celler. Det kan finnas tusentals organeller i en enda cell. En cell tycker jag påminner om en levande by, där olika gårdar och hantverkare hjälper varandra att överleva och frodas. Hur hjälper vi våra celler  och de viktiga cellmembranen att få den näring de behöver för att orka arbeta som bäst?

 

Cellmembranens uppbyggnad

Eftersom joner vandrar igenom cellmembran är membranens själva struktur och hälsa avgörande för både jonbalans och för kroppens energiproduktion. Mitokondrierna har sina alldeles egna membran inne i cellen, faktiskt har de dubbla membran, som omsluter dem. Där i och kring organellmembranet pågår en febril aktivitet sekund för sekund.

Cell- och organellmembran är uppbyggda av fosfolipider och kolesterol. Enzymer och jonpumpar som sitter i membranen består av proteiner. Dessa beståndsdelar byggs upp av näringen vi får i oss, kan smälta, ta upp och använda.

Membranens funktion

Genom membranen ska näring passera in i cellen för att användas, och rester ska släppas ut. Membranen ska upprätthålla cellens integritet så den inte löser upp sig, sväller upp eller krymper. All förbränning av födan sker sedan inne i mitokondrierna. I mitokondriernas inre och i mellanrummet mellan deras dubbla membran förbränns vår föda till energi.

Här åtgår förutom råvarorna kolhydrater och fett flera olika mineraler 

Magnesium, koppar och järn är alla oumbärliga för att processen ska ske. Och – har mineralerna inte ens kommit igenom cellmembranet gör de inte mycket nytta här. De behöver också ha alla sina ko-faktorer närvarande. Inga mineraler arbetar bra ensamma!

Att näring kan vandra igenom cellmembranen gör att membranens själva struktur är avgörande för optimala jonbalanser, hormonbalans och för vårt nervsystem.

Näringsämnen för membranen

För vävnader särskilt i mage och tarm är buljong eller kollagen mycket värdefullt. Andra viktiga näringsämnen är fettsyrorna som finns till exempel i i animaliskt fett, ägg, fisk, skaldjur och i feta mejeriprodukter. 

Animaliska fetter innehåller en stor del mättade fetter, men vad många inte känner till är att animaliskt fett – främst om det kommer från vilda eller gräsbetande djur - också innehåller fleromättade fettsyror. Så man måste inte äta fisk om man inte tål det, eller av andra skäl vill välja bort det.

I gulan i ägg finns rikligt med kolin. Kolin bygger upp cellmembran och finns också i inälvsmat som lever, njure och hjärta. Industriellt extraherat kolin finns i lecitinprodukter som utvunnits ur vegetabilier. Om du köper dem, se till att de åtminstone är GMO-fria.

Fettsyror som DHA och många andra finns i feta fiskar och i fiskleverolja.

Fisklever är dessutom som all annan lever en fantastisk källa till biotillgängligt A-vitamin: retinol.

Retinol är oundgängligt för att hålla de oxidativa ämnen som bildas under förbränning av vår föda, under kontroll.

Färgrika ämnen i vegetabilier som frukt och grönt hjälper cellerna på olika sätt att släcka fria radikaler och hålla inflammationsgraden nere. Det kan vara plommon, nypon, olika bär, örter, téer, frukter och rotfrukter. När inflammationsgraden minskar blir membranen friskare, och vi kan göra mer energi. Tänk en regnbåge på tallriken.