Selen


Mineralen selen är döpt efter den grekiska mångudinnan Selene som enligt myten hade fler än femtio barn. I ett smalt fönster mellan toxisk dos och ungefärligt dagligt behov ligger vårt intag av selen, vars betydelse för hälsan först uppmärksammades av veterinärer. Men varför är denna lilla dos av spårmineralen så viktig för oss?

Selen för friska och unga celler

Enzymet glutationsperoxidas släcker bokstavligt talat bränder i våra celler. Selen krävs när reaktiva radikaler som bildas i kroppens processer ska elimineras så de inte blir skadliga.

Reaktiva syreradikaler bildas både av kroppens normala ämnesomsättning men också av miljögifter och toxiner utifrån. Finns det inte tillräckligt med selen för glutationsprocesserna kan inte enzymerna göra sitt jobb. Resultaten av det blir bland annat:

 • (för tidigt) åldrande
 • kroniska inflammationstillstånd (många olika sjukdomar)
 • mörk pigmentering av hud och andra vävnader med lipofuscin.

Vilka gener man har kan påverka behovet av selen. Är man utsatt för miljögifter, avgaser, lösningsmedel eller andra kemiska medel kan selen skydda mot toxisk verkan.

Ögat och synen

 Selen ihop med andra näringsämnen som lutein och E-vitamin är särskilt värdefulla för att skydda ögat från den peroxidering som med tiden kan göra synen sämre.

Sköldkörteln

Sköldkörtelhormoner behöver flera nyckelnäringsämnen för att fungera i kroppen. Ett av dem är selen som ingår i ett enzym som omvandlar tyroxin (T4) till trijodtyronin (T3). T3 är den form av sköldkörtelhormon kroppen använder mest.

Många känner till att vi behöver jod för sköldkörteln ska fungera bra. Men har vi inte tillräckligt med selen kan det extra jod vi tar bli för stimulerande och även inflammatoriskt och skadligt. Se alltså till att mätta upp med selen innan och samtidigt som du tar extra jod.

Tillväxt och reproduktion

Selen är nödvändigt för

 • många friska och rörliga sädesceller
 • normal produktion av testosteron
 • en frisk graviditet
 • pubertetsutveckling hos pojkar.

En mexikansk studie har visat att testikelvolym och mängden könshår minskade hos pojkar med för lågt intag av selen.

Selen kan öka nivåerna av tillväxtfaktorn IGF-1 som främjar utveckling under puberteten.

En studie på äldre svenskar avslöjade att IGF-1 och hypofyshormoner ökade hos de som fick tillskott med selen jämfört med de som fick placebo.

Selenbrist kan bidra till:

 • missfall
 • havandeskapsförgiftning
 • fördröjd fosterutveckling

En god selenstatus krävs också för att förebygga för tidig födsel, graviditetsdiabetes och hämmat gallflöde under graviditeten. 

Cancer

Selen skyddar mot cancer genom att:

 • minska kromosomskador
 • reparera DNA
 • balansera celldelningshastighet.

Ett balanserat intag av selen skyddar mot bröstcancer. Selenbrist kombinerat med låga halter av E-vitamin har ett samband med ökade fall av cancer i lunga, hud och mage-tarm.

Immunförsvar

Keshans sjukdom som drabbar hjärtmuskeln hos främst barn och unga upptäcktes i ett område i Kina där jordarna har extremt låg halt av selen. Först trodde man att sjukdomen direkt orsakades av selenbrist, eftersom de insjuknade som gavs selen skyddades mot hjärtskador. Sedan upptäcktes det att personerna med Keshans sjukdom var infekterade av ett Coxsackievirus.

På senare tid har många upptäckt fördelarna med att ta selen inte bara för att detoxa, förebygga cancer eller få sköldkörtelhormoner att fungera, utan också att immunförsvaret blir bättre. Selen tillsammans med E-vitamin förstärker produktionen av antikroppar.

Källor till selen

Skaldjur, fisk, kött, fågel, inälvsmat, äggula, nötter. Grönsaker har generellt låga halter av selen förutom vitlök och sparris.

Men hur mycket selen ett livsmedel innehåller beror på halten i jorden där grödan eller fodret odlats eller djuren betat. Därför kan innehållet variera väldigt beroende på land eller region.

Kuriosa:

Det pågår forskning på skilda håll i världen om hur man kan få grödor att bli mer rika på selen. Ett av dem är att stärka jorden med mikrober som kan få växter att öka sitt upptag och sin omsättning av selen.