Rosita Ratfish Liver Oil 50 ml

1,019.00 NOK
In stock
SKU
Rosita Ratfish Liver Oil 50ml

Ratfish Liver Oil har använts allmänt i århundraden som en kompletterande medicin i skandinaviska länder, där den ofta beskrivs som ”havets guld”. Rosita Ratfish Liver Oil ™ innehåller ett brett spektrum av naturligt förekommande fettsyror, fettlösliga näringsämnen och antioxidanter. Det är en exceptionellt rik källa av naturligt förekommande biologiskt aktiva alkylglycerollipider. Ingen värme eller mekaniska anordningar används för att extrahera denna olja.

Rosita RLO har en mild, smöraktig smak - mindre fiskig än torskleverolja.

Rosita Ratfish Liver Oil innehåller mer än 33% alkylglycerolinnehåll som är en naturlig antioxidant. Den innehåller omega-3, omega-4, omega-6, omega-7, omega-9 och omega-11 fettsyror i deras naturligt förekommande former samt ett naturligt lågt förhållande mellan vitamin A och vitamin D. Den innehåller också naturliga antioxidanter som squalen som skyddar celler mot fria radikaler.

Rosita RLO vätska är en fullspektrum fiskleverolja. Till skillnad från raffinerade fiskoljor innehåller RLO många olika fettsyror som tjocknar och separerar när de kyls. Vid kylning kan steariner, vaxer och triglycerider uppträda som partiklar, som en film, grumlig eller tjock som gelatin. Detta är normalt för en färsk, vild och rå fiskleverolja. Du kan ta ut oljorna från kylskåpet 3-5 minuter före användning så att de blandas jämnt och för att möjliggöra effektiv användning av dropparen. Detta är särskilt viktigt för 10 ml dropper.

Viktig information:

Rådfråga din läkare innan du använder doser som är betydligt högre än rekommenderat eller tar denna produkt om du är gravid eller ammande, diabetiker, allergisk mot fisk eller jod, använder blodförtunnande medel, förväntar dig operation, har ett diagnostiserat kardiovaskulärt tillstånd, blödning eller immunförsvar

Förvara utom räckhåll för barn.

Om du eller ditt barn aldrig har konsumerat fisk eller fiskolja, eller om du misstänker en fisk / jodallergi, kontakta din läkare innan du använder en fiskkroppsolja / fiskleveroljeprodukt. Som en extra försäkran kan du också gnugga en liten mängd Rosita Ratfish Liver Oil ™ i ett litet område på huden för att kontrollera eventuella reaktioner innan du tar oralt.

Mer information finns på www.ratfishoil.org

Dosering: Vuxna: 4 - 8 droppar dagligen eller efter behov, med mat

Ingredienser: 100% vild handgjord extra jungfru Rosita Ratfish Liver Oil ™. Mindre än 0,3% surhet. Innehåller fiskprodukter.

Allergener: Torsk Fisk

Flaskor ska skakas försiktigt före användning.
Försiktighet bör iakttas för att hålla dropparen orörd och fri från föroreningar eftersom detta kan orsaka harskhet (t.ex. mun / saliv / hudkontakt kan orsaka nedbrytning av antioxidanterna).

50 ml flaska

Överskrid inte rekommenderad dos. Denna produkt är ett kosttillskott och ersätter inte en varierad och balanserad kost och / eller livsstil. Om du genomgår behandling för ett medicinskt tillstånd eller om du är gravid eller ammar, kontakta din läkare först.

© 2018 Naturshopen Sweden AB Org Nr 559166-7273. Stockholmsvägen 70 18142 Lidingö