ELEKTROLYTER för nervsystemet

Elektrolyter är ursprungligen en benämning inom kemin. Det betecknar ämnen som innehåller rörliga joner och är elektriskt ledande. Kroppen är elektrisk, vårt nervsystem använder elektriska impulser som signaler. I blodet och i cellerna förekommer mineraler och spårämnen som lösta salter. I denna blogg nördar vi in oss riktigt på celler, joner, nervsignaler och mineralbalansens betydelse för hälsan.

 

Inom näringslära och medicin brukar man mena några av dessa ämnen när det talas om elektrolyter: magnesium, kalcium, kalium, fosfor, natrium, klorid. Men alla spårämnen och mineraler i en jonlösning kan sägas vara elektrolyter. Joner är partiklarna som ett mineralsalt består av, fria i en lösning.

Att dessa joner finns tillgängliga i rätt mängder är grundläggande för hälsan och kan vara livsavgörande vid olika sjukdomstillstånd.  

Cellmembranen är portvakter

Varje cell i kroppen är omsluten av ett membran. Membranet kan liknas vid en mur med flera portar och vakttorn i. Väktarna är jonkanaler där elektrolyter kan gå igenom, ut eller in.

Det finns olika slags jonkanaler. En del kanaler styrs av koncentrationsnivåerna i och utanför cellen. Därigenom kan jonerna vandra. Andra kanaler är pumpar som styrs av elektriska spänningsändringar i membranet och de kräver energi för att fungera.

Dessa elektriska spänningsändringar skickar bland annat natrium- och kaliumjoner in och ut genom membranet och detta skickar en nervsignal vidare från cell till cell.

Kroppen behöver ha tillgång till rätt balans mellan de olika jonerna.

Inne i cellen, runt den och utanför den

Det finns en inneboende elektrisk spänning som ligger konstant över cellmembranet. Spänningen upprätthålls av spänningsskillnaden mellan jonerna precis på insidan respektive utsidan av membranet. Om du minns från biologilektionerna; den så kallade membranpotentialen.

Sen finns det en annan spänning som uppstår när joner pumpas in och ut genom pumparna i membranet för att förmedla en nervsignal vidare.

En tredje plats där mineraler vistas är området utanför cellerna, i det så kallade extracellulära utrymmet. Det kan innefatta blodet, lymfan eller annan vätska utanför cellen.

I nervceller ska det finnas en högre koncentration av kalium inuti cellen, men även en del utanför. Blir nivån av kalium utanför cellen för låg, kommer nervretningar att ske långsammare. Det kan märkas genom att muskler blir svagare och att rörelser kan ta längre tid att utföras.

Finns det å andra sidan för mycket kalium utanför cellen krävs det mindre spänningsändring för att en nervsignal ska ske. Då kan man till exempel uppleva hjärtklappning. Spänningsändringarna åstadkoms alltså genom natrium- och kaliumjonernas rörelser. Övriga joner har också sina uppgifter både inne i och utanför cellerna.

Stress och våra endokrina organ

Mineralers utsöndring och upptag regleras av våra organ och endokrina körtlar. Njurar, binjurar, sköld- och bisköldkörtlar är med och styr.

Stress påverkar våra organ, vår metabolism och vår mineralbalans.

Vissa mineralmönster utifrån detta kan över tid utläsas i till exempel en hårmineralanalys.

Mineralrika födoämnen

Det enklaste och mest grundläggande för välmåendet kan vara att börja ge kroppen lättupptagliga mineraler. Frukter, grönsaker och särskilt bär är rika på kalium. Ta en frukt-eller bärstund på för- eller eftermiddagen. Mattillskott med bär- eller fruktpulver är lätta att blanda i vatten eller te till en uppiggande dryck.

Börja långsamt med små doser om du är känslig och öka mängderna vartefter.

Kroppsvård med mineraler

Genom att använda mineraldroppar för oralt bruk eller minerallösningar att smörja huden med eller att bada i, kan du bidra till din mineralbalans. Via huden tas mineraler i jonlösning snabbt upp till muskler och andra vävnader. Det kan bidra till att mjuka upp stela leder och muskler.