Zink

Många känner till att zink fungerar antiviralt och att zinkbrist kan öka mottagligheten för virusinfektioner. Men zink har många andra funktioner och som vanligt när det gäller mineraler i kroppen samverkar många ämnen med zink men kan också motverka dess effekter.

Mäta zinknivåer

Zink används mest intracellulärt, alltså inne i cellerna i kroppens vävnader. Om det uppstår en brist, prioriteras nivåerna i blodet – för att kunna omfördelas till de ställen som har högst behov. Därför ger ett blodvärde inte den bästa informationen om man vill veta sin zinkstatus. Hårmineralanalys speglar vävnadsnivåer av zink väl över tid.

Zinks funktioner 

Zink är viktigt för bland annat syn, hud, sårläkning, hjärna, benstomme. Zink deltar i våra endokrina system, alltså för alla hormoner, för en frisk menscykel och fertilitet och för att barn ska kunna växa normalt. Zink deltar i en mängd enzymreaktioner, bland annat i RNA-syntes och därmed proteintillverkningen i kroppen. Sköldkörteln kräver zink liksom progesteron- och spermietillverkning och en frisk prostata.

Zink och insulin

För att insulin ska finnas tillgängligt behövs zink. Mycket zink åtgår för personer med ojämnt blodsocker eller diabetes, både typ 1 och 2.

Lukt- och smaksinne

Zink åtgår snabbt vid virusinfektioner. Det kan vara en anledning till att smak- och luktsinne försämras under eller efter en influensa eller förkylning. Vitamin A, C och magnesium samverkar med zink för att bekämpa virus.

Brister eller stört upptag?

En absolut brist innebär att själva intaget är för lågt i sig.

En relativ brist innebär att intaget är för lågt i förhållande till en annan näringsfaktor. Om tillexempel kopparanvändningen är förhöjd kan mer zink utöver ökat koppar behövas för att inte zinkbrist ska uppstå.

Ett hämmande ämne kan störa upptaget, som fytater gör. Fytater finns i grov fiber som i fullkorn och sädesslag. Direkt toxiska ämnen hämmar också zink och ökar zinkbehovet, även vissa läkemedel som tillexempel kortisonpreparat och vissa parasitmediciner. Alkohol ökar kroppens utsöndring av zink.

Miljögifter som kadmium, kvicksilver och bly kan sätta sig på zinks platser i enzymer, särskilt när det redan finns för lite zink tillgängligt. Att ha en god mineralstatus som grund skyddar mot att toxiska ämnen ansamlas i kroppen.

För mycket zink?

Att ta höga tillskott av zink ensidigt utan att balansera det med rätt mängd koppar, kan orsaka relativ kopparbrist. Man brukar säga att ”zink trycker ned koppar”.

Men både koppar och zink krävs i rätt förhållande för bildning av kollagen och för att insidan av blodkärlen ska hållas smidiga. Ett alltför högt intag av zink under längre tid kan göra att kopparbrist uppstår och kärlen kan då skadas lättare.

Koppar behövs också för det goda kolesterolet, HDL. Så håll koll på dina mineralnivåer, särskilt koppar, om du tar zink en längre period.

Zink i födan

Du kan också se till att äta mat som innehåller bra mängder av både lättupptagligt zink och koppar. Ostron är ett superfood som finns som ett matbaserat kosttillskott. Ostron innehåller både zink och koppar samt andra näringsämnen i biotillgängliga former.

Det finns gott om zink i nöt-, ren- och viltkött, i inälvsmat, kakao, ost, frön av pumpa, sesam och solros, i cashew-, para- och pistagenötter. Observera att frön liksom nötter och sädesslag behöver blötläggas för att upptaget av mineraler ska bli bra. Fermenteras frön och nötter blir upptaget ännu bättre.

Kuriosa

Ja det är sant: vita fläckar i tå- och fingernaglar kan visa på zinkbrist, ofta då en relativ brist.